Dienstbaarheid

Dienstbaarheid

Boutros Boutros Ghali, secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1992 tot 1997.
 
1.
Dienstbaarheid. Vierentwintig uur
per dag. En een naam
in de boeken. Lofwaardig.
Respect van het nageslacht.
 
Dienstbaarheid. Eén
roos in de vaas, de bloem
nog recht op de steel, het blad
al een tikje verwelkt.
 
2.
Alles is glossy. Als
in plastic gegoten.
De wanden, de deur,
het immense bureau: glossy,
 
een beetje onecht. Zelfs
het schitterend uitzicht 
over East River.
 
3.
Geluidloos glijden
de limo's naar
het rauwe trottoir.
 
Met bevende voeten
maakt hij zich los
uit een halve maan
 
van dossierdragers.
Dienstbaarheid en
een goede naam.
 
4.
Eén roos in de vaas. Eén roos.
De bloem is uit-
gedroogd en het blad
al bijna verwelkt.
 
Zijn ambtstermijn werd niet verlengd omdat de Amerikanen een veto uitspraken. Ze verweten hem de bureaucratie en verspilling bij de VN. Wat de werkelijke reden was, is volgens mij niet bekend.
 

Desert Storm 1991

1.
Heel hard, he, maar op smalle voeten,
maar net in evenwicht. Het craquelé
is onberispelijk:
 
Bush lacht zo strak, zo pijnlijk als
een porseleinen pop.
 
2.
'We blijven op onze
sterren en strepen staan, mannen.
En alle lijken die naar huis
 
terugkeren, zullen in hun bodybags
zweten van trots,
ze zullen zwellen van genoegdoening!'

3. 
De macht van clichés.
Je kijkt
naar Nederland 1.
 
Jongetjes van acht
tonen in
een warme handpalm
medaillons met foto's
van mooie meisjes.
 
Tantes
gluren uit tent.
 
Ooms: wapen
op schoot, benen
over elkaar, uitgezakt
in hun rookstoel.
 
4.
En om tien uur
wemelt het op het televisiescherm
van ernstig kijkende Arabieren
- baarden en djellaba’s -
die Latijn spreken
met een Engels accent:
 
“Yes, their withdrawal is
a sine qua non
[sainie kwoh non].”
 
In
hun hals kriebelt het wolmerk.
 

Wisseling van de wacht bij het Kremlin

1.
Niet gadegeslagen door
de gehaaste vrouwen met
hun boodschappentassen van kunstleer,
 
noch door de
hardvochtige schoolkinderen die
alles al weten:
 
ze staan tegenover elkaar
in het volmaakte midden van
een denkbeeldige cirkel.
 
2.
Met enig (maar heel weinig)
geschuur en gekletter,
presenteren ze elkaar
 
het fossiel van hun hart.
 
3
Zien ze elkaar? Nee. Ze zijn
zo introvert als
bergen en meren, ze
 
verbeelden in streng feldgrün
met gele tressen
volstrekte tijdloosheid.
 
In hun ogen is alles één.
 
4.
Marlborough-reclame
in Moskou is
reclame voor
 
de wisseling van
de wacht bij het Kremlin.
 
5.
In het volmaakte middelpunt
van een denkbeeldige cirkel
is alles één.
 

 

_______________________________ 

Een pdf is op te vragen bij Jos Houtsma

Meer poëzie op het gedichtenblogLees ook de lofzang op Nederland: Zwanen van Nederland .

Ook als blog beschikbaar memoires uit een andere wereld:  Een bijdrage aan de strijd en TerrorismebestrijdingEn een vertaling van het aangrijpende De dame van de camelia's van Alexandre Dumas fils.


Jos Houtsma op DBNL


De stem en de pen
Reacties

Populaire posts van deze blog

Wereldorde

Rimbaud

Nog een paar liedjes van de Stones

Droomgedichten

young Keats

Rolling Stones

Situations

Verlaine

Zakelijk

Goden